Volton Unique Flexi 23

Το Volton Unique Flexi 23  αφορά εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με διαφοροποιημένες ανάγκες κατανάλωσης την ημέρα και τη νύχτα.

  • 25% έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό στην τιμή ημερήσιας & νυχτερινής ενέργειας
  • Μηδενική εγγύηση, στους συνεπείς πελάτες ή με την ενεργοποίηση της πάγιας τραπεζικής εντολής

Χρεώσεις Προμήθειας

Volton Unique Flexi Plus 23

Έκπτωση
συνέπειας
Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας(€/kWh) Χρέωση Νυχτερινής Ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) Χρέωση
ενέργειας
kWh)
Χρέωση Νυχτερινής ενέργειας (€/kWh)
25% 5,00 0,07100 0,07480 0,09466 0,07480

Οφέλη

  • 25% έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό

Προνόμια

    • Δωρεάν το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «Volton Health Care» αξίας 100€ για 12 μήνες.
    • Μηδενική εγγύηση, στους συνεπείς πελάτες ή με την ενεργοποίηση της πάγιας τραπεζικής εντολής

Ειδικοί όροι προγράμματος Volton Unique Flexi 23

Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων. Δείτε περισσότερα εδώ.