Volton Unique Flexi 23

Το Volton Unique Flexi 23  αφορά εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με διαφοροποιημένες ανάγκες κατανάλωσης την ημέρα και τη νύχτα.

  • 25% έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό στην τιμή ημερήσιας & νυχτερινής ενέργειας
  • Μηδενική εγγύηση, στους συνεπείς πελάτες ή με την ενεργοποίηση της πάγιας τραπεζικής εντολής

Volton Unique Flexi Plus 23

Έκπτωση
συνέπειας
Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας(€/kWh) Χρέωση Νυχτερινής Ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) Χρέωση
ενέργειας
kWh)
Χρέωση Νυχτερινής ενέργειας (€/kWh)
25% 5,00 0,07100 0,07480 0,09466 0,07480

Οφέλη

  • 25% έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό

Προνόμια

    • Δωρεάν το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «Volton Health Care» αξίας 100€ για 12 μήνες.
    • Μηδενική εγγύηση, στους συνεπείς πελάτες ή με την ενεργοποίηση της πάγιας τραπεζικής εντολής