Volton Unique Flexi 22

Το Volton Unique Flexi 22  αφορά εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με συνολική συμφωνημένη ισχύ παροχής από 25 kVA και μέχρι 250 kVA.

  • 25% έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό
  • Μηδενική χρέωση ισχύος

Volton Unique Flexi Plus 22

Έκπτωση συνέπειας
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση ενέργειας με  Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh) Χρέωση ενέργειας (€/kWh)
25% 5,90 0,06450 0,08600

Οφέλη

  • 25% έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό
  • Μηδενική χρέωση ισχύος

Προνόμια

    • Δωρεάν το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «Volton Health Care» αξίας 100€ για 12 μήνες.
    • Μηδενική εγγύηση, στους συνεπείς πελάτες ή με την ενεργοποίηση της πάγιας τραπεζικής εντολής