Volton Unique Flexi 22

Το Volton Unique Flexi 22  αφορά εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με συνολική συμφωνημένη ισχύ παροχής από 25 kVA και μέχρι 250 kVA.

  • 25% έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό
  • Μηδενική χρέωση ισχύος

Χρεώσεις Προμήθειας

Volton Unique Flexi Plus 22

Έκπτωση συνέπειας
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση ενέργειας με  Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh) Χρέωση ενέργειας (€/kWh)
25% 5,90 0,06450 0,08600

Οφέλη

  • 25% έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό
  • Μηδενική χρέωση ισχύος

Προνόμια

    • Δωρεάν το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «Volton Health Care» αξίας 100€ για 12 μήνες.
    • Μηδενική εγγύηση, στους συνεπείς πελάτες ή με την ενεργοποίηση της πάγιας τραπεζικής εντολής

Ειδικοί όροι προγράμματος Volton Unique Flexi 22

Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή όρων αναπροσαρμογής των χρεώσεων. Δείτε περισσότερα εδώ.