Volton Unique Flat 23

Το Volton Unique Flat 23 αφορά εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με διαφοροποιημένες ανάγκες κατανάλωσης την ημέρα και τη νύχτα.

  • 20% έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό
  • Σταθερή χαμηλή τιμή νυχτερινής ενέργειας, χωρίς προϋποθέσεις

Volton Unique Flat 23

Έκπτωση
συνέπειας
Πάγιο (€/μήνα) Χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας(€/kWh) Χρέωση Νυχτερινής Ενέργειας με έκπτωση συνέπειας (€/kWh) Χρέωση
ενέργειας
kWh)
Χρέωση Νυχτερινής ενέργειας (€/kWh)
20% 5,00 0,09520 0,05610 0,011900 0,07480

Οφέλη

  • 20%  έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό στην τιμή ημερήσιας ενέργειας
  • Σταθερή χαμηλή τιμή νυχτερινής ενέργειας, χωρίς προϋποθέσεις
  • Σταθερή χρέωση όλο το 24ωρο, χωρίς οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τιμής

Προνόμια

    • Δωρεάν το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «Volton Health Care» αξίας 100€ για 12 μήνες.
    • Μηδενική εγγύηση, στους συνεπείς πελάτες ή με την ενεργοποίηση της πάγιας τραπεζικής εντολής