Volton Unique Flat 22

Το Volton Unique Flat 22  αφορά εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις με συνολική συμφωνημένη ισχύ παροχής από 25 kVA και μέχρι 250 kVA.

  • 15% έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό
  • Μηδενική χρέωση ισχύος

Volton Unique Flat 22

Έκπτωση συνέπειας
Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση ενέργειας με  Έκπτωση Συνέπειας (€/kWh) Χρέωση ενέργειας (€/kWh)
15% 5,90 0,08190 0,096350

Οφέλη

  • 15%  έκπτωση συνέπειας από τον 1ο λογαριασμό
  • Μηδενική χρέωση ισχύος
  • Σταθερή χρέωση όλο το 24ωρο, χωρίς οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τιμής

Προνόμια

    • Δωρεάν το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «Volton Health Care» αξίας 100€ για 12 μήνες.
    • Μηδενική εγγύηση, στους συνεπείς πελάτες ή με την ενεργοποίηση της πάγιας τραπεζικής εντολής