Volton Unique Flat 21

Το Volton Unique Flat 21 αφορά επαγγελματικές παροχές με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA είναι ένα πρόγραμμα με σταθερές χρεώσεις όλο το 24ωρο, ανεξαρτήτως κατανάλωσης!

  • Σταθερή τιμής ενέργειας για δύο χρόνια
  • Μηδενική εγγύηση, στους συνεπείς πελάτες ή με την ενεργοποίηση της πάγιας τραπεζικής εντολής

 Volton Unique Flat 21

Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση ενέργειας
6,00 0,08962

Οφέλη

  • Σταθερή χρέωση όλο το 24ωρο, χωρίς οποιαδήποτε αναπροσαρμογή τιμής
  • Έως 23% χαμηλότερη χρέωση στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού από το βασικό τιμοκατάλογο με εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού

Προνόμια

    • Δωρεάν το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «Volton Health Care» αξίας 100€ για 12 μήνες.
    • Μηδενική εγγύηση, στους συνεπείς πελάτες ή με την ενεργοποίηση της πάγιας τραπεζικής εντολής