Eνημέρωση για την Αναπροσαρμογή Χρέωσης Προμήθειας

Χρεώσεις Προμήθειας - Αναπροσαρμογή Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς

Οι Χρεώσεις Προμήθειας, προ ΦΠΑ, θα υπολογίζονται βάσει των ανταγωνιστικών χρεώσεων του τιμολογίου στο οποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης και των διακυμάνσεων του αθροίσματος (i) του γινομένου του συντελεστή προσαύξησης α=1,17 με το μέσο όρο που λαμβάνει η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας, «ΤΕΑ», κατά την περίοδο ελέγχου (περίοδο που αφορά ο λογαριασμός κατανάλωσης) και (ii) του συντελεστή προσαύξησης β=7,50 €/MWh. Ειδικότερα, η μοναδιαία Χρέωση Προμήθειας θα υπολογίζεται ως εξής: Αν το προαναφερθέν άθροισμα (εφεξής το Άθροισμα) κατά την περίοδο κατανάλωσης κυμαίνεται εντός των ορίων 30,00€/ΜWh και 45,00 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα παραμένουν αμετάβλητες ως προς τις διακυμάνσεις της ΤΕΑ. Αν το Άθροισμα κατά την περίοδο κατανάλωσης είναι κάτω του ορίου των 30,00 €/ΜWh, η μοναδιαία Χρέωση Προμήθειας θα μειώνεται κατά τη διαφορά των 30,00€/ΜWh από το Άθροισμα. Αν το Άθροισμα κατά την περίοδο κατανάλωσης είναι άνω του ορίου των 45,00 €/ΜWh, η μοναδιαία Χρέωση Προμήθειας θα αυξάνεται κατά τη διαφορά του Αθροίσματος από το όριο των 45,00€/ΜWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη.

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας, «ΤΕΑ», («Οριακή Τιμή Συστήματος - ΟΤΣ» του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των νέων αγορών του ΕΧΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου) δημοσιεύεται καθημερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (http://www.enexgroup.gr/).

Η μεθοδολογία αναπροσαρμογής των Χρεώσεων Προμήθειας βασίζεται στις κατευθυντήριες Οδηγίες της ΡΑΕ, όπως δημοσιεύτηκαν με την υπ’ αριθμ. 409/2020 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 1364/Β’/14-04-2020).

Παράδειγμα υπολογισμού χρέωσης αναπροσαρμογής

Εάν η μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς  κατά την τιμολογούμενη περίοδο προκύψει ίση με 33,40 €/ΜWh τότε οι Χρεώσεις Προμήθειας για την εν λόγω περίοδο θα αυξηθούν κατά 1,58 €/ΜWh, καθώς:

  • α*ΤΕΑ + β = 1,17*33,40 + 7,50 = 46,58 €/MWh
  • Άρα α*ΤΕΑ + β > 45,00 €/MWh
  • Συνεπώς χρέωση αναπροσαρμογής: α*ΤΕΑ+β - 45,00 = 1,17*33,40 + 7,50 - 45,00 = 1,58 €/ΜWh = 0,00158 €/kWh.