ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;

Συμπληρώστε την αίτηση και θα σας καλέσουμε εμείς!
ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ

To KEN GAS HOME απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές Φυσικού Αερίου με αυτόνομη θέρμανση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  (€/kWh)
KEN GAS HOME 4,00 Οριστική Τιμή Εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + 0,0106€/kWh

Διευκρινήσεις/ ειδικοί όροι προϊόντος :

 • 20% έκπτωση συνέπειας στη τιμή προμήθειας Φυσικού Αερίου
 • Διάρκεια σύμβασης 24 μήνες
 • Σε περίπτωση διακοπής συμβολαίου πριν τη λήξη του, θα υπάρξει χρηματική επιβάρυνση
 • Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
 • Μη καταβολή εγγύησης με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

 • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14)
 • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.
 • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
 • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α 6%

Δείτε αναλυτικά τις Ρυθμιζόμενες  χρεώσεις  Φυσικού Αερίου
To  KEN GAS HOME FREE  απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές Φυσικού Αερίου με αυτόνομη θέρμανση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  (€/kWh)
KEN GAS HOME FREE 4,00 Οριστική Τιμή Εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + 0,0106€/kWh

Διευκρινήσεις/ ειδικοί όροι προϊόντος :

 • 5% έκπτωση συνέπειας στη τιμή προμήθειας Φυσικού Αερίου
 • Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
 • Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
 • Μη καταβολή εγγύησης με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

 • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14)
 • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.
 • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
 • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α 6%

Δείτε αναλυτικά τις Ρυθμιζόμενες  χρεώσεις  Φυσικού Αερίου