ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;

Συμπληρώστε την αίτηση και θα σας καλέσουμε εμείς!
KEN GAS HOME DUAL

Το KEN GAS ΗΟΜΕ DUAL απευθύνεται στους καταναλωτές Φυσικού Αερίου με αυτόνομη θέρμανση, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την KEN στο ίδιο ΑΦΜ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  (€/kWh)
KEN GAS HOME DUAL 4,00 Οριστική Τιμή Εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + 0,0106€/kWh

Διευκρινήσεις/ ειδικοί όροι προϊόντος :

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

  • 30% έκπτωση συνέπειας στη τιμή προμήθειας Φυσικού Αερίου
  • Διάρκεια σύμβασης 24 μήνες
  • Σε περίπτωση διακοπής συμβολαίου πριν τη λήξη του, θα υπάρξει χρηματική επιβάρυνση
  • Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
  • Μη καταβολή εγγύησης με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ΚΕΝ Gas Home Dual συνδυάζεται με τα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας:

ΚΕΝ For Home Γ1 - Έκπτωση 30%

ΚΕΝ For Home Γ1N - Έκπτωση 30%

Οι εκπτώσεις ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι δύο παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ  και παραμένουν ενεργές

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14)
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α 6%

Δείτε αναλυτικά τις Ρυθμιζόμενες  χρεώσεις  Φυσικού Αερίου