ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;

Συμπληρώστε την αίτηση και θα σας καλέσουμε εμείς!
KEN GAS CENTRAL DUAL

Το  KEN GAS CENTRAL DUAL  απευθύνεται στους καταναλωτές που επιλέγουν τη χρήση της κεντρικής θέρμανσης Φυσικού Αερίου, συνδυαστικά με παροχή ρεύματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  (€/kWh)
KEN GAS CENTRAL DUAL 4,00 Οριστική Τιμή Εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + 0,0136€/kWh

Διευκρινήσεις/ ειδικοί όροι προϊόντος :

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

  • 30% έκπτωση συνέπειας στη τιμή προμήθειας Φυσικού Αερίου
  • Διάρκεια συμβάσης 24 μήνες
  • Σε περίπτωση διακοπής συμβολαίου πριν τη λήξη του, θα υπάρξει χρηματική επιβάρυνση
  • Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
  • Μη καταβολή εγγύησης με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ΚΕΝ Gas Central Dual συνδυάζεται με τα προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας:

ΚΕΝ For Home Γ1 - Έκπτωση 30%

ΚΕΝ For Home Γ1N - Έκπτωση 30%

Οι εκπτώσεις ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον οι δύο παροχές (αέριο-ρεύμα) ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και παραμένουν ενεργές

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14)
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 &  Ν.4389/2016.
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι  χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α 6%

Δείτε αναλυτικά τις Ρυθμιζόμενες  χρεώσεις  Φυσικού Αερίου