ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;

Συμπληρώστε την αίτηση και θα σας καλέσουμε εμείς!
KEN GAS BUSINESS FREE

Το προϊόν KEN GAS BUSINESS FREE απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες που κάνουν χρήση Φυσικού Αερίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΓΙΟ (€/ΜΗΝΑ) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  (€/kWh)
KEN GAS BUSINESS FREE 0 Οριστική Τιμή Εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας + 0,0093€/kWh

Διευκρινήσεις/ ειδικοί όροι προϊόντος :

  • Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
  • Στις ανωτέρω χρεώσεις δε συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
  • Μη καταβολή εγγύησης με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

  • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (Τ.Α.Ε.) - Ν.4001/2011, και απόφαση Ρ.Α.Ε. (ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14)
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) - Ν.3986/2011 & Ν.4389/2016.
  • Ειδικό τέλος (5‰) - Ν.2093/92
  • Φ.Π.Α: Όλες οι χρεώσεις πλην του ειδικού τέλους υπόκεινται σε  Φ.Π.Α 6%

Δείτε αναλυτικά τις Ρυθμιζόμενες  χρεώσεις  Φυσικού Αερίου