ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;

Συμπληρώστε την αίτηση και θα σας καλέσουμε εμείς!
KEN FOR STUDENT HOME

Mε το νέο προϊόν «ΚΕΝ FOR STUDENT HOME» έχεις τη χαμηλότερη τιμή χρέωσης ενέργειας στην αγορά και επιπλέον δωρεάν 3 καλοκαιρινά πάγια γιατί η ΚΕΝ αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη της στους φοιτητές!

Οι χρεώσεις για την Προμήθεια ρεύματος είναι οι εξής:

ΚΕΝ FOR STUDENT HOME Γ1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh) ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh) ΜΕ ΣΥΝΈΠΕΙΑ (-25%) ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
0-4000 - kWh / ΕΤΟΣ 1/1 – 31/5 & 1/9 - 31/12 0,079 0,05925  3,9€ / ΜΗΝΑ
1/6 – 31/8 0,079 0,05925  -
>4000 - kWh / ΕΤΟΣ 1/1 – 31/5 & 1/9 - 31/12 0,0912 0,06840  3,9€ / ΜΗΝΑ
1/6 – 31/8 0,0912 0,06840  -

Οι τιμές δε συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ΚΕΝ FOR STUDENT HOME Γ1Ν ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh) ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ (-25%) ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh) ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ
Ενέργεια Ημέρας Ενέργεια Νύχτας Ενέργεια Ημέρας Ενέργεια Νύχτας
0-4000 - kWh / ΕΤΟΣ 1/1 – 31/5 & 1/9 - 31/12  0,05925  0,05925  0,079  0,079  3,9€ / ΜΗΝΑ
1/6 – 31/8  0,05925  0,05925  0,079  0,079  -
>4000 - kWh / ΕΤΟΣ 1/1 – 31/5 & 1/9 - 31/12  0,0684  0,05925  0,0912  0,079  3,9€ / ΜΗΝΑ
1/6 – 31/8  0,0684  0,05925  0,0912  0,079  -

Κάθε λογαριασμός περιλαμβάνει τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις οι οποίες είναι ίδιες για κάθε πάροχο ενέργειας και ορίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δείτε εδώ αναλυτικά τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:

 • Το «KEN FOR STUDENT HOME» απευθύνεται μόνο σε φοιτητές και μπορεί να αποδοθεί μόνο σε μία παροχή, στην οποία διαμένουν. Προϋπόθεση για την εξακρίβωση της φοιτητικής ιδιότητας είναι η επίδειξη ενεργής φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που εκδίδει το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά.
 • Ο Πελάτης να είναι φοιτητής κατά την ημερομηνία αίτησης και να διατηρεί την ιδιότητα του κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου προϊόντος.
 • Τα 3 δωρεάν πάγια αφορούν τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
 • Εγγύηση: 0€ για εξόφληση μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.
 • Από την προωθητική ενέργεια «ΚΕΝ FOR STUDENT HOME» εξαιρούνται πελάτες που εντάσσονται στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών και είναι δικαιούχοι ΚΟΤ ή Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.
 • Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για οικιακή κατανάλωση που δε δύναται να ξεπερνά τις 4.000k/Wh ετησίως. Σε περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω ορίου, η χρέωση ενέργειας για την υπερβάλλουσα κατανάλωση θα διαμορφώνεται σε 0,0912€/kWh
 • O λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος του κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.
 • Διάρκεια σύμβασης 12 μήνες

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:

 • Έκπτωση Συνέπειας 25% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας.
 • Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό.
 • Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό.