ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΡΑΤΖΗ

Με έδρα την Κρήτη ο Όμιλος Καράτζη δραστηριοποιείται επιχειρηματικά από το 1974 κυρίως στον τομέα της κατασκευής διχτυών, κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο σε Ελλάδα και εξωτερικό ως ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς διχτυών παγκοσμίως. Η KEN, 100% θυγατρική εταιρεία παροχής ρεύματος, αποτελεί το νέο επιχειρηματικό βήμα του Ομίλου.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις της αγοράς, ο Όμιλος Καράτζη τη δεκαετία του 1980 ξεκινά να δραστηριοποιείται στον τομέα του Τουρισμού με την κατασκευή του all-inclusive ξενοδοχείου 5 αστέρων, Nana Beach, ενώ το 2010 επενδύει στον κλάδο της Ενέργειας με τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.

Εισηγμένος στο Χρηματιστήριο, με 5 εργοστάσια σε Ελλάδα και Γερμανία που απασχολούν 900 και 200 εργαζομένους αντίστοιχα, με εταιρική παρουσία εκτός ελληνικών συνόρων σε Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία, Αγγλία, Ισπανία και Ρουμανία, ο Όμιλος Καράτζη το 2016 επεκτείνει τη δραστηριότητά του στον τομέα της Ενέργειας με την ίδρυση της ΚΕΝ, 100% θυγατρικής εταιρείας παροχής ρεύματος.

Απαντώντας στις προκλήσεις της εποχής και έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο Όμιλος με την ίδρυση της ΚΕΝ επενδύει εκ νέου στην ελληνική αγορά. Η κεφαλαιακή επάρκεια, η τεράστια εμπειρία στην επιχειρηματικότητα και οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της Ενέργειας στην Ελλάδα αποτελούν τα εχέγγυα για την επιτυχία του νέου εγχειρήματος.