ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο σεβασμός στο περιβάλλον και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, μέσα στην οποία αναπτύσσεται αλλά και απευθύνεται η ΚΕΝ, αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την εταιρεία. Αναγνωρίζοντας ότι μια επιχείρηση επηρεάζει και επηρεάζεται από το περιβάλλον αλλά και από την κοινωνία, η ΚΕΝ, ως μέλος του Ομίλου Καράτζη, φροντίζει για το ενεργειακό και κοινωνικό αποτύπωμα της εταιρείας προάγοντας την ανακύκλωση, εφαρμόζοντας οικολογικές πολιτικές στη λειτουργία της, επιμορφώνοντας το προσωπικό και τα στελέχη της.

Οι ίσες ευκαιρίες εξέλιξης για το Ανθρώπινο Δυναμικό, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σύγχρονων, οικολογικών τεχνολογιών αποτελούν μονόδρομο για την ανάπτυξη μιας υγιούς εταιρείας, όπως η ΚΕΝ, που φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε μια από τις ηγέτιδες στον χώρο της παροχής Ενέργειας.