ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η μακρά εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων και η άριστη γνώση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΝ.

  • Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος: Αντώνης Καράτζης
  • Αντιπρόεδρος - Διευθύνουσα Σύμβουλος: Μαρίτα Καράτζη
  • Μέλος: Κώστας Αρχοντάκης