ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η ΚΕΝ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά στο διασυνοριακό εμπόριο μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της ΝΑ Ευρώπης προβαίνοντας σε εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας σε ετήσια, μηνιαία και καθημερινή βάση, από τον Ιούνιο του 2018. Με αυτόν τον τρόπο φέρνουμε στον Έλληνα καταναλωτή τα πλεονεκτήματα των ξένων αγορών, διαφοροποιούμε τις πηγές ενέργειας του χαρτοφυλακίου μας και πετυχαίνουμε διασπορά του κινδύνου. Η πολυδιάστατη προσέγγιση της Αγοράς Ενέργειας θωρακίζει την ΚΕΝ Α.Ε. σε σχέση με πιθανές διακυμάνσεις των τιμών που προκύπτουν κατά καιρούς και μας δίνει στοιχεία καθετοποιημένου συμμετέχοντα. Επίσης η ΚΕΝ Α.Ε. είναι από τις πρώτες αμιγώς ελληνικές εταιρίες που είναι εγγεγραμμένες στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΕΧ).

Η δραστηριοποίησή μας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές ενέργειας και σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μας επιτρέπει να προετοιμαζόμαστε σωστά για το απαιτητικό μέλλον των ενοποιημένων Αγορών ηλεκτρισμού της Ευρώπης. Τέλος μας δίνει βάθος και εύρος εναλλακτικών επιλογών σε σχέση με την προμήθεια ενέργειας καθιστώντας την ΚΕΝ Α.Ε. έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της εγχώριας αλλά και της βαλκανικής αγοράς ενέργειας.