ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη κάθε εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο η ΚΕΝ θεωρεί σημαντικούς τους ανθρώπους που τη συνθέτουν και στοχεύει στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και στην παροχή των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας.

Η διαρκής εκπαίδευση και εξειδίκευση και η δημιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα της ΚΕΝ για την καλύτερη απόδοση των εργαζομένων της και κατά συνέπεια τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ανάπτυξη της επιχείρησης.

Αφοσιωμένοι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, ικανά και έμπειρα στελέχη συνθέτουν το Ανθρώπινο Δυναμικό της ΚΕΝ που ενεργεί με στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.